DuurzaamDuurzaam beleggenKenniscentrum

7 basisbegrippen die je moet kennen als je duurzaam wilt beleggen

Je wilt dat de bedrijven waar jij in belegt rekening houden met milieu en maatschappij. Als je je hierin gaat verdiepen, stuit je op allerlei begrippen die best veel op elkaar lijken. Wat betekenen die nu eigenlijk en wat zeggen ze nu écht over een bedrijf?

Deze infographic helpt je met de basis van duurzaam beleggen. Onder de infographic vind je nog iets uitgebreidere informatie.

Duurzaam beleggen
Als je duurzaam belegt, houdt je rekening met het effect van je beleggingen op de samenleving, zowel wat betreft milieu als maatschappij.

Verantwoord beleggen
Verantwoorde beleggers of beleggingsfondsen vermijden omstreden activiteiten, zoals het beleggen in de tabaksindustrie. Verantwoord beleggen is minder vergaand dan duurzaam beleggen.

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ondernemersactiviteiten gericht op maatschappelijke welvaart. Hier kan een breed palet onder vallen, van inspanningen voor een beter milieu tot een goede sfeer op de werkvloer.

MBO
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Onderdeel van MVO, gericht op persoonlijke betrokkenheid bij de (lokale) samenleving. Denk aan het steunen van maatschappelijke projecten. Voorbeeld: een bedrijf dat investeert in de lokale sportvereniging.

ESG-rating
Ook wel duurzaamheidsrating. Bedrijven worden beoordeeld op hun prestaties op milieu, sociaal beleid en bestuur (environmental, social, governance). Hoe hoger de score op de rating, hoe duurzamer een bedrijf is.

Niet-financiële verklaring
Elk beursgenoteerd bedrijf in Nederland is verplicht om in het jaarverslag ook niet-financiële informatie op te nemen. Hierin staat wat het beleid is rond milieu, maatschappij en bestrijding van corruptie. Dit maakt het makkelijker om het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf te beoordelen.

Koplopers
Als een bedrijf binnen zijn sector uitblinkt in duurzaamheid, wordt dit een duurzame koploper genoemd (best of class). De beste zijn in een sector betekent echter niet automatisch dat een bedrijf bijvoorbeeld niet milieuvervuilend is. Als de rest van de sector slecht presteert, is een bedrijf dat het iets beter doet koploper.