Geldzaken

Oversluiten niet alleen een kwestie van rekenen

De hypotheekrente was nog nooit zo laag. Veel huizenbezitters rekenen zich rijk en staan te trappelen om over te sluiten. Maar hoe verstandig is dat en wat levert het uiteindelijk op?

Een simpel rekensommetje van De Hypotheker: Iemand sloot jaren geleden een hypotheek van 200.000 euro af met een rente van 5%. Nu de rente nog maar op 3% staat, denkt de huizenbezitter aan oversluiten. Op maandbasis zou hij daarmee ruim 300 euro kunnen besparen. De kosten, waaronder de boete, zou hij er in ruim twee jaar weer uit hebben. Overigens zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar.

Op het eerste gezicht lijkt dit een prima deal, maar oversluiten naar een lagere rente is niet voor iedereen een mogelijkheid, legt De Hypotheker uit. Want niet alleen de rentestand speelt een rol. Wie wil oversluiten, moet naar allerlei factoren kijken. Pas dan kan goed beoordeeld worden of het kan en of het zin heeft. Zo is het belangrijk of het huis onder water staat. Daarmee wordt bedoeld dat de hypotheek op het moment van oversluiten hoger is dan de waarde van de woning. Is dat het geval, dan wordt overstappen naar een andere geldverstrekker een lastige zaak. Net zo belangrijk is de resterende duur van de rentevaste periode. Is dat korter dan twee jaar, dan is het slim om uit te zoeken welk voordeel oversluiten kan bieden. Is dat langer dan twee jaar, dan is de boete die de geldverstrekker rekent vaak zo hoog dan oversluiten meestal niet voordelig is. Tenslotte speelt ook de hypotheekvorm een rol. Bij een spaarhypotheek is oversluiten naar een lagere rente meestal niet zo interessant, omdat er dan ook minder rente wordt ontvangen op het spaardeel. Bij andere hypotheekvormen speelt dat niet.

Historisch laag

Feit blijft dat de hypotheekrente historisch laag staat. Maar of dat dan ook betekent dat mensen die willen oversluiten dat ook meteen moeten doen? Een paar jaar geleden stond de 10-jaars rente rond de 5%. Inmiddels ligt het laagste tarief voor de 10-jaars rente op 2%. Of de rente nog meer gaat zakken, is moeilijk te voorspellen. Wel voorzien grote hypotheekaanbieders als Obvion, ABN Amro en ING dat de rente nog wel even laag zal blijven. Deels door de toegenomen concurrentie op de markt, maar vooral door economische ontwikkelingen. Zo speelt het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een grote rol. De door voorzitter Mario Draghi in het vooruitzicht gestelde verdere kwantitatieve verruiming zal de rente laag houden.

Voor mensen die willen en kunnen oversluiten is belangrijk te weten hoe de langlopende rente zich ontwikkelt. Het gat tussen korte en lange rentes is steeds kleiner en dat betekent dat het door de huidige ontwikkelingen voordelig kan zijn om een hypotheek voor een langere periode vast te zetten. Daarvoor is het wel zaak indicatie te hebben of de rente ook op langere termijn laag blijft. ING is daarvan overtuigd.

Rente

De hoogte van de lange hypotheekrentetarieven hangt in belangrijke mate af van de rente op staatsleningen. Die was al laag door de opkooppolitiek van de ECB. Door de toegenomen zorgen over de wereldeconomie is de kapitaalmarktrente de afgelopen weken verder gedaald. Zo zakte de rente op 10-jarige staatsobligaties begin februari onder de 0,5%. Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven ook samen met de renteopslag die Nederlandse financiƫle instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Deze renteopslag is de afgelopen tijd opgelopen. Ook dat zorgt ervoor dat de langlopende rente de komende tijd historisch laag zal blijven.