ColumnsDuurzaam

Trump is een fossiel

Je kunt veel over de Amerikaanse president Donald Trump zeggen, maar niet dat hij vooruitstrevend is. Kijk maar naar zijn energiebeleid.

Trump wil Amerika weer ‘great’ maken door de uitgebluste kolenindustrie nieuw leven in te blazen. Het is een van zijn stokpaardjes om banen te scheppen voor laagopgeleide Amerikanen.

Zelfs in China werd afkeurend gereageerd op het voornemen van Trump om de oude fossiele energiewinning met miljarden subsidie in het zadel te houden, of juist te helpen. De olievoorraden – ook in die sector wil de president oude tijden doen herleven – slinken zienderogen en ook de kolenmijnen zijn lang niet meer zo rendabel als Trump denkt.

China weet dat als geen ander. Het land was lang afhankelijk van kolen, maar de transitie naar schonere energie gaat nu heel snel. Dat vindt het instituut voor energie en financiën IEEFA ook. Dat becijferde onlangs dat China kolen in rap tempo inlevert voor groene stroom. Er werd in de afgelopen jaren nog voor 200 Gigawatt aan nieuwe kolencentrales gebouwd. Maar de benuttingsgraad van Chinese kolencentrales is sinds 2013 aan het dalen, en fors ook. Nog niet zo heel lang geleden was de bezettingsgraad 79%. Nu is dat 47,5%. Een spectaculaire vermindering in een paar jaar tijd. Veel kolencentrales staan er daardoor doelloos bij of werken op z’n minst op halve kracht.

De Chinezen hebben dus steeds minder kolen nodig en dat betekent dat het helemaal niet meer zo lonend wordt om vol in te zetten op deze industrie. De kolenprijs is laag dus de opbrengst is niet al te best. En vanwege het vervuilende karakter staan weinig landen te popelen om kolen te blijven gebruiken. China is daar het beste voorbeeld van.

En in Amerika zelf blijkt de winning van schaliegas nu al een stuk goedkoper dan het openhouden van kolenmijnen. Wind- en zonne-energie wordt, ondanks alle tegenwerking, ook steeds goedkoper en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Vooral door initiatieven vanuit China.

Vincent Dekker, de grote man achter het blog Vincent wil zon van Trouw, veegt dan ook de vloer aan met de plannen van Trump:

Wat Trump met zijn steun aan kolen wél kan bereiken is dat China extra makkelijk wereldkampioen duurzame energie wordt, met alle werkgelegenheid die dat oplevert. Banen die aan de neus van veel werkloze Amerikaanse mijnwerkers voorbij zullen gaan.