De Wereld & IkDuurzaamSector

NN IP gelooft in hightech-leveranciers duurzame energie

Hightech-leveranciers voor de onshore wind- en zonne-energiesector bieden potentieel de beste kansen voor beleggers. Daarvan is vermogensbeheerder NN Investment Partners (NN IP) overtuigd. De sector profiteert van de wereldwijde overschakeling naar duurzame energie.

Onshore wind- en zonnepaneeltechnologieën hebben de afgelopen tijd snelle vooruitgang geboekt en stevenen af op exponentiële groei in de komende drie decennia. “Ze profiteren van toenemende politieke steun van de internationale gemeenschap voor een transitie naar schonere energie”, zegt Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager, Impact Investing, NN Investment Partners.

Onshore windenergie en energie via zonnepanelen bieden mogelijk de beste beleggingskansen, maar het vereist een zorgvuldige afweging van diverse factoren wanneer je belegt in bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde waardeketen van technologieën voor schone energie. Beleggers moeten volgens Van der Riet onder andere inzicht hebben in de ontwikkeling van de technologieën, de concurrentiekracht in kostenopzicht, de noodzaak van ondersteunende regelgeving, en de technische uitdagingen in verband met transmissie en geografische geschiktheid.

Zonnecelenergie

Een ander belangrijk groeigebied is zonnecelenergie. Zonnecelsystemen bestaan uit omvormers, montagesystemen, bekabeling en monitoring, die samen worden aangeduid als “balance of systems” (BOS) componenten. Deze componenten, in het bijzonder omvormers, herbergen een groot potentieel voor kostenreductie. Bepaalde bedrijven op dit gebied bieden volgens NN IP goede beleggingskansen, doordat ze een uniek aanbod hebben van producten die bijdragen aan meer efficiëntie en lagere kosten.

“In de tijd die voor ons ligt, vormt de opslag van energie een grote uitdaging. Met de eerste generatie batterijen was dat niet op een efficiënte manier mogelijk”, stelt Van der Riet. Volgens hem zal technologische innovatie essentieel zijn en uiteindelijk zullen er producenten met goede oplossingen opstaan. “Juist die producenten zijn zeer interessant.”